OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Mattheus 4: 7 - Numeri 14: 22 -23 - Wegen in de woestijn  - 1989 [1] Mattheus 4: 7 - Numeri 14: 22 -23 - Wegen in de woestijn - 1989 [1]
Datum 22-01-89 - middagdienst -[1]- ds.D.Chr.Overduin

-------------------------

tekst: Mattheus 4: 7 [lezen:5-7]

7.Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/4.html

-------------------------

tekst: Numeri 14 : 22, 23 [lezen:1-23]

22. Want al de mannen, die gezien hebben Mijn heerlijkheid, en Mijn tekenen, die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en Mij nu tienmaal verzocht hebben, en Mijner stem niet zijn gehoorzaam geweest;

23. Zo zij het land, hetwelk Ik aan hun vaderen gezworen heb, zien zullen. Ja, geen van die Mij getergd hebben, zullen dat zien.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/nume/14.html

-------------------------

WEGEN DOOR DE WOESTIJN.

Wat wil ik

Wat wil de duivel

Wat wil God -------------------------

zingen: ps.91:6 - ps.18:9 - ps.130:1 t/m 4.

Data

Grootte 5.24 MB
Downloads 855
Aangemaakt 18-08-2012
Gewijzigd 02-10-2016

Download