OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
 Mattheus  4: 10 -11 - Wegen in de woestijn -1989 [2] Mattheus 4: 10 -11 - Wegen in de woestijn -1989 [2]
Datum 29-01-89 - morgendienst -[2]- ds.D.Chr.Overduin

--------------------------

lezen: Jeremia 45: 1-5 -

http://www.statenvertaling.net/bijbel/jere/45.html

lezen: Mattheus 4: 8-11 -

http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/4.html

--------------------------

tekst: Mattheus 4: 10 en 11

10. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen.

11. Toen liet de duivel van Hem af; en ziet, de engelen zijn toegekomen, en dienden Hem.

--------------------------

tekst: Jeremia 45: 4

4. Zo zult gij tot hem zeggen: Zo zegt de HEERE: Zie, dat Ik gebouwd heb, breek Ik af, en dat Ik geplant heb, ruk Ik uit, zelfs dit ganse land.

--------------------------

WEGEN IN DE WOESTIJN

De verloren koninkrijken

De verworpen koninkrijken

Het behouden koninkrijk

--------------------------

zingen: ps.65: 9 - ps.85: 1 t/m 4

Data

Grootte 6.01 MB
Downloads 650
Aangemaakt 18-08-2012
Gewijzigd 07-05-2017

Download