OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Mattheus 9: 9 - Jesaja 61: 1-3 - Gezien - Geroepen - Gered - 1989 Mattheus 9: 9 - Jesaja 61: 1-3 - Gezien - Geroepen - Gered - 1989
Datum 5-2-1989 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

------------------------------

tekst: Mattheus 9: 9 - [lezen 9-13].

9. En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthéüs; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/9.html

------------------------------

tekst: Jesaja 61: 1-3.

1. De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;

2. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten;

3. Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde.

------------------------------

EEN MENS TE ZIJN OP AARDE

GEZIEN - GEROEPEN - GERED

------------------------------

zingen: ps.74: 1,2 - ps.65: 1 t/m 3 - ps.80: 1,2 - ps.89: 3

Data

Grootte 5.65 MB
Downloads 607
Aangemaakt 18-08-2012
Gewijzigd 02-10-2016

Download