OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Mattheus 16: 24- 25 - Jona 1 - Het lijden tegemoet - 1989 Mattheus 16: 24- 25 - Jona 1 - Het lijden tegemoet - 1989
Datum 19-2-1989 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin

----------------------------

tekst: Mattheus 16: 24-25

24. Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.

25. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden.

Matth. 16: 13-28 -> http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/16.html

----------------------------

lezen: Jona 1 -> http://www.statenvertaling.net/bijbel/jona/1.html

----------------------------

HET LIJDEN TE GEMOED

Het kruis van het vlees

Het gekruisigde vlees

----------------------------

zingen: ps.131:1-4 - ps.42:2,3 - ps.93:2,3

Data

Grootte 5.11 MB
Downloads 569
Aangemaakt 18-08-2012
Gewijzigd 03-10-2016

Download