OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Markus 15: 27 -28 - Galaten 2: 20 - Plaatsbekleding in leven en dood - nbtr.HA - 1990 Markus 15: 27 -28 - Galaten 2: 20 - Plaatsbekleding in leven en dood - nbtr.HA - 1990
Datum 11-03-1990 - middagdienst - nbtr.HA - ds.D.Chr.Overduin.

--------------------------

tekst: Markus 15: 27-28 [lezen:25-28]

27. En zij kruisigden met Hem twee moordenaars, een aan Zijn rechter-, en een aan Zijn linkerzijde.

28 En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Hij is met de misdadigers gerekend.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/marc/15.html

--------------------------

tekst: Galaten 2: 20 [lezen:11-21]

20. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/gala/2.html

--------------------------

PLAATSBEKLEDING IN LEVEN EN DOOD

--------------------------

zingen: ps.76:1,2 - ps.119:83,84,85 - ps.85:1.

Data

Grootte 7.07 MB
Downloads 500
Aangemaakt 19-08-2012
Gewijzigd 04-10-2016

Download