OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Mattheus 9: 9-13 - LAAT ONS DE RUSTDAG WIJDEN -  EO radio - 1989 Mattheus 9: 9-13 - LAAT ONS DE RUSTDAG WIJDEN - EO radio - 1989
Datum 2-9-1989 - "Laat ons de rustdag wijden"

------------------------------

EO radio meditatie verzorgd door ds.D.Chr.Overduin

meditatie begint bij 10:57 minuut

------------------------------

Mattheus 9: 9-13

Matthéüs geroepen tot apostel.

9 En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthéüs; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem. 10 En het geschiedde, als Hij in het huis van Matthéüs aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en Zijn discipelen. 11 En de farizeeën, dat ziende, zeiden tot Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaren en de zondaren? 12 Maar Jezus, zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. 13 Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.

------------------------------

Heugelijke tijding

------------------------------

Gebed:

= Onze Vader Die in de hemelen zijt.

Die om Christus wil verloren mensen tot Uw kinderen aanneemt.

De wereld is vol namen die vergaan.

= Uw Naam worde geheiligt

boven aller naam verheven

De Naam van Uw geliefde Zoon is onze hoop, in leven en in sterven. enz.

Luister zelf verder, na het zingen van "Heugelijke tijding"

Data

Grootte 4.96 MB
Downloads 1.005
Aangemaakt 23-10-2012
Gewijzigd 03-12-2017

Download