OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Mattheus 28: 5 -6 -7 - Prediking bij het lege graf - 1974 Mattheus 28: 5 -6 -7 - Prediking bij het lege graf - 1974
Datum 14-4-1974 - 1e Paasdag - ds.D.Chr.Overduin.

--------------------------

tekst: Mattheus 28: 5,6,7.

5. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.

6. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.

7. En gaat haastelijk henen, en zegt Zijn discipelen, dat Hij opgestaan is van de doden; en ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij Hem zien. Ziet, ik heb het ulieden gezegd.

--------------------------

Prediking bij het lege graf.

1e Voorbereiding.

2e Inhoud --------------------------

zingen: ps.22:12 - ps.60:2 - ps.66:5,6 - ps.68:16

Data

Grootte 6.86 MB
Downloads 385
Aangemaakt 19-02-2015
Gewijzigd 03-10-2016

Download