OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Mattheus 14: 19-20 - Wonderbare spijziging  - 1986 Mattheus 14: 19-20 - Wonderbare spijziging - 1986
Datum 3-8-1986 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

----------------------------

tekst: Mattheus 14: 19-20.

19. En Hij beval de scharen neder te zitten op het gras, en nam de vijf broden en de twee vissen, en opwaarts ziende naar den hemel, zegende dezelve; en als Hij ze gebroken had, gaf Hij de broden den discipelen, en de discipelen aan de scharen.

20. En zij aten allen en werden verzadigd, en zij namen op, het overschot der brokken, twaalf volle korven.

----------------------------

WONDERBARE SPIJZIGING.

Data

Grootte 15 MB
Downloads 514
Aangemaakt 13-01-2012
Gewijzigd 26-03-2018

Download