OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Mattheus 28: 5-6 - O god zij hebben Uw gangen gezien - 1e Paasdag -1981 [2] Mattheus 28: 5-6 - O god zij hebben Uw gangen gezien - 1e Paasdag -1981 [2]
Datum 19-4-1981 - 1e Paasdag middag - ds.D.Chr.Overduin.

-------------------------------

lezen: Mattheus 28: 1-10

http://www.statenvertaling.net/bijbel/matt/28.html

-------------------------------

tekst: Mattheus 28: 5-6.

5. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.

6. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.

-------------------------------

O GOD ZIJ HEBBEN UW GANGEN GEZIEN

-------------------------------

zingen: ps.42:7 - ps 43:3 - ps.68:2,3 - ps.31:18.

Data

Grootte 5.05 MB
Downloads 218
Aangemaakt 04-06-2016
Gewijzigd 03-10-2016

Download