OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Lukas 1: 28 en 32 - Aankondiging van Jezus' geboorte- 1982 Lukas 1: 28 en 32 - Aankondiging van Jezus' geboorte- 1982
Datum 12-12-1982 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin

-------------------

lezen: Hooglied 1: 1-6

http://www.statenvertaling.net/bijbel/hoog/1.html

-------------------

lezen: Lukas 1: 26-38

http://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/1.html

----------------------------

tekst: Lukas 1: 28 en 32 - Aankondiging van Jezus geboorte

28. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen.

32. Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.

----------------------------

Blijdschap en verheuging

----------------------------

zingen: ps.138:1 t/m 4 - ps.89:9

Data

Grootte 5.98 MB
Downloads 269
Aangemaakt 15-07-2016
Gewijzigd 04-10-2016

Download