OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Markus 14: 63-64 - Jezus veroordeling - 1983 Markus 14: 63-64 - Jezus veroordeling - 1983
Datum 27-3-1983 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

----------------------------

tekst: Markus 14: 63-64 [lezen:53-65]

63.En de hogepriester, verscheurende zijn klederen, zeide: Wat hebben wij nog getuigen van node?

64.Gij hebt de gods lastering gehoord; wat dunkt ulieden? En zij allen veroordeelden Hem, des doods schuldig te zijn.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/marc/14.html

----------------------------

Onrecht en Recht ontmoeten elkaar in het huis van de hogepriester

----------------------------

zingen: ps.82:1,3 - ps.17:1,2,3 - ps.76:4,5.

Data

Grootte 6.12 MB
Downloads 233
Aangemaakt 20-07-2016
Gewijzigd 04-10-2016

Download