OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Mattheus 28: 4-5-6a - De Heere is waarlijk opgestaan - 1985 Mattheus 28: 4-5-6a - De Heere is waarlijk opgestaan - 1985
Datum 7-4-1985 - 1e Paasdag morgendienst - ds.D.Chr.Overduin

----------------------------

tekst: Mattheus 28: 4-5-6a

4. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden, en werden als doden.

5. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.

6. Hij is hier niet; want Hij is opgestaan

----------------------------

De Heere is waarlijk opgestaan

Sterke dappere soldaten die bang werden en bang bleven

Zwakke vrouwen die ook bang werden maar die daarna blij werden.

----------------------------

zingen: ps.6:1,2 - ps.93 - ps.103:11

Data

Grootte 5.66 MB
Downloads 243
Aangemaakt 07-11-2016
Gewijzigd

Download