OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Markus 5: 19 Hoe het pronkstuk van Gods schepping het werkstuk werd van de duivel enz. -1975 Markus 5: 19 Hoe het pronkstuk van Gods schepping het werkstuk werd van de duivel enz. -1975
Datum 9-2-1975 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin

-------------------

lezen Markus 5: 1-20

http://www.statenvertaling.net/bijbel/marc/5.html

-------------------

tekst Markus 5: 19

19 Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer ontfermd heeft.

-------------------

Hoe het pronkstuk van Gods schepping het werkstuk is geworden van de vorst der duisternis.

Maar ook hoe dat werkstuk van de vorst der duisternis weer onderwerp en voorwerp wordt van Gods eeuwige liefde in Christus Jezus

-------------------

zingen ps.74:21,22 - ps.68: 10,11,12

Data

Grootte 6 MB
Downloads 165
Aangemaakt 16-05-2017
Gewijzigd

Download