OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Nieuwe Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Markus 5: 18-19-20 - Bede die is uitgesteld - 1968 Markus 5: 18-19-20 - Bede die is uitgesteld - 1968
Datum 24-4-1968 - Dhr Gerrit Overduin

-----------------------

Voorwoord over Psalm 74:18

Geef 't wild gediert', dat niets in 't woên ontziet,

De ziele van Uw tortelduif niet over;

Laat, grote God, om een gehaten rover

Uw kwijnend volk niet eeuwig in 't verdriet

-----------------------

tekst Markus 5: 18-19-20

18 En als Hij in het schip ging, bad Hem degene, die bezeten was geweest, dat hij met Hem mocht zijn.

19 Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: Ga heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hun, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer ontfermd heeft.

20 En hij ging heen, en begon te verkondigen in het land van Dekapolis, wat grote dingen hem Jezus gedaan had; en zij verwonderden zich allen

----------------------

1e Bede die is uitgesteld

2e Goddelijke opdracht

3e Inhoud van die opdracht

4e Bereidwilligheid en de gehoorzaamheid des geloofs

----------------------

zingen oa. ps.74:18 - ps.116:5

Data

Grootte 7.96 MB
Downloads 156
Aangemaakt 13-12-2017
Gewijzigd

Download