OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 45: 28 - Romeinen 8: 11 - De Geest Die doet Hopen door de dood heen - 1988 Genesis 45: 28 - Romeinen 8: 11 - De Geest Die doet Hopen door de dood heen - 1988
Datum 29-05-88 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin

--------------------------

tekst: Genesis 45: 28 [lezen:16-28]

28. En Israël zeide: Het is genoeg! mijn zoon Jozef leeft nog! ik zal gaan, en hem zien, eer ik sterve!

http://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/45.html

--------------------------

tekst: Romeinen 8: 11 [lezen:1-11]

11. En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/rome/8.html

--------------------------

"De Geest Die doet Hopen door de dood heen"

--------------------------

zingen: ps.27:3,7 - ps.130:1-3,4

Data

Grootte 6.01 MB
Downloads 502
Aangemaakt 18-08-2012
Gewijzigd 26-09-2016

Download