OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 46: 30 - Lukas 24: 35 - HA - 1988 [2] Genesis 46: 30 - Lukas 24: 35 - HA - 1988 [2]
Datum 12-06-88 - morgendienst - Heilig Avondmaal - ds.D.Chr.Overduin

-------------------------

tekst: Genesis 46: 30 [lezen:29-34]

En Israël zeide tot Jozef: Dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft!

http://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/46.html

--------------------------

tekst: Lukas 24: 35- [lezen:23-35]

35. En zij vertelden, hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun bekend was geworden in het breken des broods.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/24.html

--------------------------

God gaat mee

Hij brengt terug

--------------------------

zingen: ps.56:4 - ps.22:13 - ps.107:1,4

Data

Grootte 6.86 MB
Downloads 381
Aangemaakt 18-08-2012
Gewijzigd 26-09-2016

Download