OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 48: 18-19 - Mattheus 20: 27-28  - Hebreen 11: 17-21 - Opdat ik dus Uw Godd'lijk recht zou leren  - 1988 [3] Genesis 48: 18-19 - Mattheus 20: 27-28 - Hebreen 11: 17-21 - Opdat ik dus Uw Godd'lijk recht zou leren - 1988 [3]
Datum 10-07-88 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin

-------------------------

tekst: Genesis 48: 18-19

18. En Jozef zeide tot zijn vader: Niet alzo, mijn vader! want deze is de eerstgeborene; leg uw rechterhand op zijn hoofd.

19. Maar zijn vader weigerde het, en zeide: Ik weet het, mijn zoon! ik weet het; hij zal ook tot een volk worden, en hij zal ook groot worden; maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden.

-------------------------

tekst: Mattheus 20: 27-28

27. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht.

28. Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

-------------------------

tekst: Hebreeën 11: 17-21

17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd,

18. (Tot denwelken gezegd was: In Izak zal u het zaad genoemd worden) overleggende, dat God machtig was, hem ook uit de doden te verwekken;

19. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis weergekregen heeft.

20. Door het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau gezegend aangaande toekomende dingen.

21. Door het geloof heeft Jakob, stervende, een iegelijk der zonen van Jozef gezegend, en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf.

-------------------------

Opdat ik dus Uw Goddelijk recht zou leren

-------------------------

zingen: ps.118:7 - ps.119:36 - ps.80:1,2,6,11 - Lofz.v.Maria:6,7

Data

Grootte 5.48 MB
Downloads 379
Aangemaakt 18-08-2012
Gewijzigd 26-09-2016

Download