OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 22: 7-8 - Johannes 1: 29 - Waar is het Lam - 1990 Genesis 22: 7-8 - Johannes 1: 29 - Waar is het Lam - 1990
Datum 21-1-1990 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

--------------------------

tekst: Genesis 22: 7-8.

7. Toen sprak Izak tot Abraham, zijn vader, en zeide: Mijn vader! En hij zeide: Zie, hier ben ik, mijn zoon! En hij zeide: Zie het vuur en het hout; maar waar is het lam tot het brandoffer?

8. En Abraham zeide: God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon! Zo gingen zij beiden samen.

--------------------------

tekst: Johannes 1: 29

29. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

--------------------------

Waar is het Lam?

Het Lam is gekomen van God

In ons vlees

Onder ons

--------------------------

zingen: ps.40:1,4 - ps.72:6,7,10, 11.

Data

Grootte 5.83 MB
Downloads 486
Aangemaakt 19-08-2012
Gewijzigd 25-02-2018

Download