OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Exodus 32: 32 - Johannes 13: 38 - De onmogelijke ruimte -1990 Exodus 32: 32 - Johannes 13: 38 - De onmogelijke ruimte -1990
Datum 04-03-90 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

--------------------------

tekst: Exodus 32: 32

32. Nu dan, indien Gij hun zonden vergeven zult! doch zo niet, zo delg mij nu uit Uw boek, hetwelk Gij geschreven hebt.

tekst: Johannes 13: 38

38. Jezus antwoordde hem: Zult gij uw leven voor Mij zetten? Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De haan zal niet kraaien, totdat gij Mij driemaal verloochend zult hebben.

--------------------------

DE ONMOGELIJKE RUIMTE.

--------------------------

zingen: ps.92:1,3 - ps.70:1-3 - ps.71:2.

Data

Grootte 5.91 MB
Downloads 550
Aangemaakt 19-08-2012
Gewijzigd 26-09-2016

Download