OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 19: 17- Filippensen 3: 14a - Achterwaarts of Voorwaarts  - 1990 Genesis 19: 17- Filippensen 3: 14a - Achterwaarts of Voorwaarts - 1990
Datum 8-7-1990 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

-------------------------

tekst: Genesis 19: 17.

En het geschiedde als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide Hij: behoud u om uws levens wil; zie niet achter u om, en sta niet op deze ganse vlakte; behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt.

-------------------------

tekst: Filippensen 3: 14a.

Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is..

-------------------------

Achterwaarts of Voorwaarts.

-------------------------

zingen: ps.78:1,2 - ps.106:4,8,23,24 - ps.79:4

Data

Grootte 6.52 MB
Downloads 489
Aangemaakt 20-08-2012
Gewijzigd 25-02-2018

Download