OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 14: 18 - De Priester-Koning geeft:  Brood en wijn  -  Vlees en Bloed - 1990 Genesis 14: 18 - De Priester-Koning geeft: Brood en wijn - Vlees en Bloed - 1990
Datum 2-9-1990 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

-------------------------

tekst: Genesis 14: 18.

18. En Melchizédek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods.

-------------------------

lezen: Markus 14: 22-24.

22. En als zij aten, nam Jezus brood, en als Hij gezegend had, brak Hij het, en gaf het hun, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.

23. En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien; en zij dronken allen uit denzelven.

24. En Hij zeide tot hen: Dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt.

-------------------------

De Priester-Koning geeft:

Brood en wijn

Vlees en Bloed.

-------------------------

zingen: ps.111:1 t/m 6.

Data

Grootte 5.52 MB
Downloads 638
Aangemaakt 20-08-2012
Gewijzigd 25-02-2018

Download