OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 12: 1 en Lukas 19: 9  - Mensen op weg - Laatste zondag van D.C.Overduin -7-10-1990 Genesis 12: 1 en Lukas 19: 9 - Mensen op weg - Laatste zondag van D.C.Overduin -7-10-1990
Datum 7-10-1990 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

-------------------------

tekst: Genesis 12: 1.

De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal.

-------------------------

tekst: Lukas 19: 9.

En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is.

-------------------------

MENSEN OP WEG.

Vasthouden [ons vasthouden].

Vastgehouden [door de Heere].

-------------------------

zingen: ps.105:1 t/m 6 en 11,12.

-------------------------

Dit is de laatste preek van ds.Daan Christiaan Overduin geb.23-2-1935 + ovl.12-10-1990

Data

Grootte 6.05 MB
Downloads 1.202
Aangemaakt 20-08-2012
Gewijzigd 25-02-2018

Download