OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Numeri 23: 20-21- Romeinen 8 :31-39 - Zo God voor ons is wie zal tegen ons zijn? - 1987 Numeri 23: 20-21- Romeinen 8 :31-39 - Zo God voor ons is wie zal tegen ons zijn? - 1987
Datum 20-9-87 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin

--------------------------

tekst: Numeri 23: 20-21 [lezen:11-21]

20. Zie, ik heb ontvangen te zegenen; dewijl Hij zegent, zo zal ik het niet keren. http://www.statenvertaling.net/bijbel/nume/23.html

--------------------------

lezen: Romeinen 8: 31-39

31. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

--------------------------

Zo God voor ons is wie zal tegen ons zijn?

--------------------------

zingen: ps.66:4 - ps.65:2 - ps.89:10-12 - ps.76:1 - ps.30:

Data

Grootte 5.03 MB
Downloads 557
Aangemaakt 09-01-2013
Gewijzigd 26-09-2016

Download