OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 40: 23 en Johannes 14: 1-4  -  Vergeten weldadigheid - 1987 Genesis 40: 23 en Johannes 14: 1-4 - Vergeten weldadigheid - 1987
Datum 8-11-1987 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

------------------------

tekst: Genesis 40: 23 [lezen 1-23]. 23 Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/40.html

------------------------

tekst: Johannes 14: 1-4.

1. Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.

2. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

3. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

4. En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.

------------------------

VERGETEN WELDADIGHEID.

------------------------

zingen: ps.84:3,4 - ps.77:7,8 - ps.142:7.

Data

Grootte 5.78 MB
Downloads 551
Aangemaakt 09-01-2013
Gewijzigd 25-02-2018

Download