OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Exodus 10: 9-10 - Een feest van de Heere voor oud en jong - Doopdienst -1982 Exodus 10: 9-10 - Een feest van de Heere voor oud en jong - Doopdienst -1982
Datum 14-11-82 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

--------------------------

tekst: Exodus 10: 9-10 [lezen:1-11].

9. En Mozes zeide: Wij zullen gaan met onze jonge en met onze oude lieden; met onze zonen en met onze dochteren, met onze schapen en met onze runderen zullen wij gaan; want wij hebben een feest des HEEREN.

10. Toen zeide hij tot hen: De HEERE zij alzo met ulieden, gelijk ik u en uw kleine kinderen zal trekken laten: ziet toe, want er is kwaad voor ulieder aangezicht!

http://www.statenvertaling.net/bijbel/exod/10.html

--------------------------

Een feest van de Heere voor oud en jong.

--------------------------

zingen: ps.105:1 t/m 5,15,24 - ps.8:2 - ps.121:1,3.

--------------------------

Heilige Doop bediend aan: Johannes Christiaan [Jochem] Dekker.

Data

Grootte 5.62 MB
Downloads 473
Aangemaakt 13-03-2013
Gewijzigd 26-09-2016

Download