OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Numeri 14: 22-23 en Mattheus 4: 7  Wegen in de woestijn -   1989 Numeri 14: 22-23 en Mattheus 4: 7 Wegen in de woestijn - 1989
Datum 22-1-1989 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

--------------------------

tekst: Numeri 14: 22-23.

22. Want al de mannen, die gezien hebben Mijn heerlijkheid, en Mijn tekenen, die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en Mij nu tienmaal verzocht hebben, en Mijner stem niet zijn gehoorzaam geweest.

23. Zo zij het land, hetwelk Ik aan hun vaderen gezworen heb, zien zullen. Ja, geen van die Mij getergd hebben, zullen dat zien!

--------------------------

tekst: Mattheus 4: 7.

7. Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.

--------------------------

WEGEN IN DE WOESTIJN.

1. Wat wil ik.

2. Wat wil de duivel.

3. Wat wil God.

4. Wat doet Jezus.

--------------------------

zingen: ps.91:6 - ps.18:9 - ps.130:1-4

Data

Grootte 5.24 MB
Downloads 487
Aangemaakt 16-02-2015
Gewijzigd 26-09-2016

Download