OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 32: 1-2 en 10 - Jakob en Laban - 1980 Genesis 32: 1-2 en 10 - Jakob en Laban - 1980
Datum 4-11-1980 - Dinsdag middag - Dankdag - ds.D.Chr.Overduin.

-----------------------

lezen Genesis 32: 1-23.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/32.html

-----------------------

tekst: Genesis 32: 1,2 en 10.

1. Jakob toog ook zijns weegs; en de engelen Gods ontmoetten hem.

2. En Jakob zeide, met dat hij hen zag: Dit is een heirleger Gods! en hij noemde den naam derzelver plaats Mahanaim.

10.Ik ben geringer dan al deze weldadigheden, en dan al deze trouw, die Gij aan Uw knecht gedaan hebt; want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan, en nu ben ik tot twee heiren geworden!

-----------------------

Jakob en Laban.

-----------------------

zingen: ps.116:2 t/m 5,7 - ps.118:8 - ps.68:17.

Data

Grootte 8.6 MB
Downloads 266
Aangemaakt 01-06-2016
Gewijzigd 26-09-2016

Download