OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
1-Samuel 4: 18 en 21 - Sterven aan de ark - 1984 1-Samuel 4: 18 en 21 - Sterven aan de ark - 1984
Datum 30-9-1984 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

-------------------------

tekst: 1-Samuel 4: 18 en 21.

18. En het geschiedde, als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van den stoel af, aan de zijde der poort, en brak den nek, en stierf; want de man was oud en zwaar; en hij richtte Israël veertig jaren.

21. En zij noemde het jongsken Ikabod, zeggende: De eer is weggevoerd uit Israël! Omdat de ark Gods gevankelijk weggevoerd was, en om haars schoonvaders en haars mans wil.

-------------------------

STERVEN AAN DE ARK

-------------------------

zingen: ps.122:2 - ps.78:32 - ps.80:1 t/m 5.

Data

Grootte 5.44 MB
Downloads 250
Aangemaakt 17-08-2016
Gewijzigd 27-09-2016

Download