OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Ruth 4:9-10 - De erfenis aanvaard - 1967 Ruth 4:9-10 - De erfenis aanvaard - 1967
Datum ca.1967 - preek voor het HA - ds.D.Chr.Overduin

-------------------

tekst Ruth 4: 9-10

9 Toen zei Boaz tot de oudsten en al het volk: Gijlieden zijt heden getuigen, dat ik aanvaard heb alles, wat van Elimelech geweest is, en alles, wat van Chiljon en Machlon geweest is, van de hand van Naomi.

10 Daartoe aanvaard ik mij ook Ruth, de Moabietische, de huisvrouw van Machlon, tot een vrouw, om den naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorvenen niet worde uitgeroeid van zijn broederen, en van de poort zijner plaats; gijlieden zijt heden getuigen

-------------------

http://www.statenvertaling.net/bijbel/ruth/4.html

link openen: L-muis blauw slepen en met R-muis openen

-------------------

preek heeft een open eind

Data

Grootte 3.07 MB
Downloads 216
Aangemaakt 12-07-2017
Gewijzigd

Download