OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Ruth 3: 13-14a - Een blik op de dorsvloer [Boaz] - 1967 Ruth 3: 13-14a - Een blik op de dorsvloer [Boaz] - 1967
Datum ca 1967 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin

-----------------------

tekst Ruth 3: 13-14a

13 Blijf dezen nacht over; voorts in den morgen zal het geschieden, indien hij u lost, goed, laat hem lossen; maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen, zo waarachtig als de HEERE leeft; leg u neder tot den morgen toe.

14 Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot den morgen toe

http://www.statenvertaling.net/bijbel/ruth/3.html

-----------------------

Een blik op de dorsvloer

- Boaz liefde tot Ruth

- Boaz liefde tot het recht

- Boaz verloste en eedzwering

-----------------------

zingen oa. ps.130:3

Data

Grootte 6.69 MB
Downloads 166
Aangemaakt 13-07-2017
Gewijzigd

Download