OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 43: 29-30-31 - Jozef zag Benjamin - Mijn zoon? God is u genadig - Jozef weende - 1972 Genesis 43: 29-30-31 - Jozef zag Benjamin - Mijn zoon? God is u genadig - Jozef weende - 1972
Datum 11-6-1972 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin

------------------

tekst Genesis 43: 29-31

29 En hij hief zijn ogen op, en zag Benjamin, zijn broeder, den zoon zijner moeder, en zeide: Is dit uw kleinste broeder, waarvan gij tot mij zeidet? Daarna zeide hij: Mijn zoon? God zij u genadig!

30 En Jozef haastte zich; want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder, en hij zocht te wenen; en hij ging in een kamer, en weende aldaar.

31 Daarna wies hij zijn aangezicht en kwam uit; en hij bedwong zichzelven, en zeide: Zet brood op.

------------------

zingen oa. 25:2,4 - ps.89:14

Data

Grootte 6.72 MB
Downloads 158
Aangemaakt 25-01-2018
Gewijzigd

Download