OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 42: 35 - Niet goed... geld terug  - 1988 Genesis 42: 35 - Niet goed... geld terug - 1988
Datum 24-4-1988 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

-------------------------

tekst: Genesis 42: 35

35. En het geschiedde, als zij hun zakken ledigden, ziet, zo had een iegelijk den bundel zijns gelds in zijn zak; en zij zagen de bundelen huns gelds, zij en hun vader, en zij waren bevreesd.

-------------------------

tekst: Jesaja 55: 1-3.

1. O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

2. Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.

3. Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David.

-------------------------

"Niet goed... geld terug"

-------------------------

zingen: ps.139:5 en 11 - ps.107:2,3 en 5

Data

Grootte 5.8 MB
Downloads 518
Aangemaakt 24-05-2012
Gewijzigd 18-02-2018

Download