OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 45: 3-4 + Lukas 24: 38-39 - De breuk geheeld - 1988 Genesis 45: 3-4 + Lukas 24: 38-39 - De breuk geheeld - 1988
Datum 15-05-88 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin

-------------------------

tekst: Genesis 45: 3-4 [lezen:1-15]

3. En Jozef zeide tot zijn broederen: Ik ben Jozef! leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden; want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht.

4. En Jozef zeide tot zijn broederen: Nadert toch tot mij! En zij naderden. Toen zeide hij: Ik ben Jozef, uw broeder, dien gij naar Egypte verkocht hebt.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/gene/45.html

------------------------- 38. En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten?

39. Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik heb.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/luka/24.html

-------------------------

"De breuk geheeld"

-------------------------

zingen: ps.143:2,8 - ps.107:5-7 - ps.108:6

Data

Grootte 6.64 MB
Downloads 382
Aangemaakt 24-05-2012
Gewijzigd 26-09-2016

Download