OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Genesis 50: 25-26 - Hebreen 11: 22 - Leven en sterven bij de belofte van de uitgang  1988 Genesis 50: 25-26 - Hebreen 11: 22 - Leven en sterven bij de belofte van de uitgang 1988
Datum 07-08-88 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

-------------------------

tekst: Genesis 50: 25-26.

25. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren!

26. En Jozef stierf, honderd en tien jaren oud zijnde; en zij balsemden hem, en men legde hem in een kist in Egypte.

-------------------------

tekst: Hebreeën 11: 22.

22. Door het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van den uitgang der kinderen Israëls, en heeft bevel gegeven van zijn gebeenten.

-------------------------

Leven en sterven bij de belofte van de uitgang.

-------------------------

zingen: ps.105:24 - ps.102:14,15,16 - ps.91:1.

Data

Grootte 5.8 MB
Downloads 422
Aangemaakt 24-05-2012
Gewijzigd 26-09-2016

Download