OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Numeri  14: 19-21 - In de woestijn - 1988 Numeri 14: 19-21 - In de woestijn - 1988
Datum 18-09-88 - morgendienst - ds.D.Chr.Overduin.

--------------------------

tekst: Numeri 14: 19-21.

Vergeef toch de ongerechtigheid dezes volks, naar de grootte Uwer goedertierenheid, en gelijk Gij ze aan dit volk, van Egypteland af tot hiertoe, vergeven hebt! En de Heere zeide: Ik heb hun vergeven naar uw woord. Doch zekerlijk, zo waarachtig als Ik leef, zo zal de ganse aarde met de heerlijkheid des Heeren vervuld worden!

--------------------------

"In de woestijn"

De Heere leeft

De mens weerstreeft

De Heere vergeeft

Wie overleeft?

--------------------------

zingen: ps 95:1,6,7 - ps.79:4,5 - ps.89:13,14.

Data

Grootte 5.92 MB
Downloads 564
Aangemaakt 24-05-2012
Gewijzigd 26-09-2016

Download