OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Oude Testament

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Download details
Maleachi 4: 1-2  - Openbaren -Verklaren - Sparen - 1988 Maleachi 4: 1-2 - Openbaren -Verklaren - Sparen - 1988
Datum 23-10-88 - morgendienst - ds.D.Chr. Overduin.

--------------------------

tekst: Maleachi 4: 1,2.

1. Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedige, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal. 2. U lieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mest kalveren.

http://www.statenvertaling.net/bijbel/male/4.html

--------------------------

De Heere van de dag zal:

Openbaren - Verklaren - Sparen.

--------------------------

zingen: ps.73:2 t/m 6 en 11 - ps.1:1.

Data

Grootte 5.94 MB
Downloads 396
Aangemaakt 24-05-2012
Gewijzigd 25-09-2016

Download