OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Categorie: Meditaties uit - Om -s HEEREN huis
 
pdf.png Meditatie nr. 93 - Lukas 4: 28 - En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden
pdf.png Meditatie nr. 94 - Lukas 4: 30 - Maar Hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg
pdf.png Meditatie nr. 95 - 2-Timoteus 1: 10b - Jezus Christus, Die de dood te niet heeft gedaan
pdf.png Meditatie nr. 96 - Klaaglied 3: 22 - Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben
pdf.png Meditatie nr. 97 - Psalm 115: 1 - Niet ons, o HEERE! niet ons, maar Uw Naam geef eer, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil
pdf.png Meditatie nr. 98 - Galaten 6: 8 - Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien
pdf.png Meditatie nr. 99 - Handelingen 13: 11 - En nu zie, de hand des Heeren is tegen u, en gij zult blind zijn, en de zon niet zien voor een tijd. En van stonde aan viel op hem donkerheid en duisternis: en rondom gaande, zocht hij, die hem met de hand mochten l
pdf.png Meditatie nr. 100 - Jesaja 42: 3 - Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen; met waarheid zal Hij het recht voortbrengen
pdf.png Meditatie nr. 101 - Psalm 102: 27b - Maar Gij zult staande blijven
pdf.png Meditatie nr. 102 - Psalm 72: 16 - Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde