OmsHeerenHuis.nl

Preken van ds. D.Ch. Overduin

Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Categorie: Meditaties uit - Om -s HEEREN huis
 
pdf.png Meditatie nr. 122 - Markus 10: 32 - En zij waren op den weg, gaande op naar Jeruzalem; en Jezus ging voor hen; en zij waren verbaasd, en Hem volgende, waren zij bevreesd
pdf.png Meditatie nr. 123 - Psalm 49: 21 - De mens, die in waarde is, en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten, die vergaan
pdf.png Meditatie nr. 124 - 2-Petrus 3: 13 - Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont
pdf.png Meditatie nr. 125 - Jesaja 53: 2 - Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebbe
pdf.png Meditatie nr. 125b - Numeri 23: 21a - Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob; ook ziet Hij niet aan de boosheid in Israël
pdf.png Meditatie nr. 126 - 2-Korinthe 5: 17b - Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden
pdf.png Meditatie nr. 127 - Mattheus 2: 11b - En nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden [1]
pdf.png Meditatie nr. 128 - Mattheus 2: 11b - En nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden [2]
pdf.png Meditatie nr. 129 - Mattheus 27: 42a - Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelf niet verlossen - - Lukas 24: 6a - Hij is opgestaan
pdf.png Meditatie nr. 130 - Romeinen 5: 10 - Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven